Zamknij
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach - Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 - Oświata - Miasto - Aleksandrów Kujawski.

 

Pobierz PDF

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

 

Do publicznych przedszkoli przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski.

Ilekroć jest mowa o przedzkolu – należy przez to rozumieć przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Aleksandrów Kujawswki.

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie natępujące kryteria, które mają jednakową wartość:

- wielodzietność rodziny kandydata;

- niepełnosprawność kandydata;

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, jeżeli publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarek Gminy Miejkiej przeprowadza się rakrutację.

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
a także terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli na terenie miasta Aleksandrów Kuj.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01 marca do 31 marca 2016r.

5 – 10 maj 2016r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

do 5 kwietnia 2016r.

do 12 maj 2016r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

25 kwietnia 2016r.

31 maja 2016r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

25 – 29 kwietnia 2016r.

1 – 3 czerwca 2016r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

4 maj 2016r.

7 czerwca 2016r.

Źródło: Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 13 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27.01.2016r.

 

 

Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski:

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełniane kryterium

1.

Dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują zawodowo lub studiują w trybie stacjonarnym

32

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej; zaświadczenie uczelni potwierdzające naukę w trybie stacjonarnym

2.

Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie

16

Oświadczenie o planowanym pobycie dziecka powyżej 5 godzin dziennie

3.

Dziecko, którego rodzice (opiekunowie prawni) mieszkają na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kuj.

8

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

4.

Rodzeństwo dziecka, które w roku 2016/2017 kontynuuje wychowanie przedszkolne w przedszkolu, lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru oraz dziecko, którego rodzeństwo ukończyło edukację przedszkolną w roku 2015/2016 w przedszkolu, lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru

4

---

5.

Dziecko, którego rodzice (opiekunowie prawni)  korzystają z pomocy Miejskiego Ośrodka pomocy społecznej, lub z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

2

Zaświadczenie wydane prze MOPS, lub orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora lub jego kopia, lub zaświadcze wydane przez MOPS o objęciu rodziny wsparciem asystenta

 

Rekrutacja:

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim

  • Biblioteka
  • Gazeta Aleksandrowska
  • Gimnazjum Lotników
  • MCK
  • Powiat aleksandrowski
  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Wybickiego
  • ZPP
Urząd Miejski Aleksandrów Kujawski,
ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski, pow. 
aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie
tel.: +48.542824855, email: 
um@aleksandrowkujawski.pl , http://www.aleksandrowkujawski.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x